ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ

ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ มีดาวอะไรบ้าง ลักษณะเป็นอย่างไร

ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ ระบบสุริยะของเราอยู่ในกาแล็กซี่ทางช้างเผือก (Milky Way) ที่มีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะ ซึ่งดวงอาทิตย์นี้ก็เป็นดาวฤกษ์เพียงดวงเดียวเท่านั้น ในระบบสุริยะยังประกอบไปด้วยดาวเคราะห์ทั้งหมด 8 ดวง ที่เป็นบริวาลและโคจรรอบของดวงอาทิตย์ วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ ดาวเคราะห์ทั้ง 8 ดวงกัน โดยเรียงลำดับจากใกล้ดวงอาทิตย์ไปไกลที่สุด

 

  1. Mercury

ดาวพุธเป็นดาวเคราะห์หินที่มีขนาดเล็กที่สุด พื้นผิวมีลักษณะขรุขระ เป็นหลุม ไม่มีบริวาร หมุนรอบตัวเอง  58 วัน โคจรใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุด ใช้เวลา 87.969 วัน บรรยากาศบนดาวพุธจะร้อนมากในเวลากลางวัน ช่วงเวลากลางคืนจะหนาวจัด เช่นนี้ดาวพุธจึงได้รับฉายาว่า เตาไฟแช่แข็ง

 

  1. Venus

ดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์หิน ไม่มีบริวาร หมุนรอบตัวเอง 243.02 วัน โครจรรอบดวงอาทิตย์ 224.70 วัน ขนาดและลักษณะของดาวศุกร์ใกล้เคียงกับโลก จึงได้รับฉายาว่า ฝาแฝดของโลก

 

  1. Earth

โลกจัดเป็นดาวเคราะห์หินเพียงดวงเดียวที่สิ่งมีชีวิตสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ มีน้ำเป็นจำนวนมาก จึงได้รับฉายาว่า ดาวเคราะห์สีน้ำเงิน มีดวงจันทร์เป็นบริวาล 1 ดวง หมุนรอบตัวเอง 23.93 ชั่วโมง โครจรรอบดวงอาทิตย์ 365.26 วัน

  1. Mars

ดาวอังคารจัดเป็นดาวเคราะห์หิน ที่เล็กเป็นอันดับ 2 พื้นผิวของดาวอังคารประกอบไปด้วยออกไซด์ของเหล็กหรือสนิมของเล็ก ทำให้ได้รับฉายาว่า ดาวเคราะห์สีแดง มีดวงจันทร์เป็นบริวาล 2 ดวง หมุนรอบตัวเอง 24.62 วัน โครจรรอบดวงอาทิตย์ 687 วัน หรือ 1.88 ปี

  1. Jupiter

ดาวพฤหัสบดีถือเป็นดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ ได้รับฉายาว่า ดาวเคราะห์ยังษ์ และมีวงแหวน 3 วงล้อมรอบ จัดเป็นดาวเคราะห์แก๊สเพราะภายในประกอบไปด้วยแก๊สไฮโดรเจนและแก๊สฮีเลียม หมุนรอบตัวเองเร็วที่สุด 9.92 ชั่วโมง โครจรรอบดวงอาทิตย์ 11.86 ปี มีดวงจันทร์เป็นบริวาล  62 ดวง ดวงจันทร์กาลิเลียน 4 ดวง ถูกค้นพบโดยกาลิเลโอ  ได้แก่ ไอโอ ยูโรปา แกนีมิด และคัลลิสโต

  1. Saturn

ดาวเสาร์เป็นดาวเคราะห์แก๊ส ประกอบไปด้วยแก๊สไฮโดรเจนและแก๊สฮีเลียม มีวงแหวน 7 วง มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ได้รับฉายาว่า เทพเจ้าแห่งการเพาะปลูก หมุนรอบตัวเอง 10.66 ชั่วโมง โครจรรอบดวงอาทิตย์ 29.4 ปี มีดวงจันทร์เป็นบริวาล  62 ดวง มี ไททัน เป็นดวงจันทร์ที่ใหญ่ที่สุด

  1. Uranus

ดาวยูเรนัส หรือ ดาวมฤตยู หรือ ดาวยม เป็นดาวเคราะห์แก๊สที่มีสีฟ้าที่ประกอบไปด้วยแก๊สมีเทน มีวงแหวน 13 วง มีดวงจันทร์เป็นบริวาล 27 ดวง หมุนรอบตัวเอง 17.24 ชั่วโมง โครจรรอบดวงอาทิตย์ 80 ปี

  1. Neptune

ดาวเนปจูน หรือ ดาวสมุทร หรือ ดาวเกตุ เป็นดาวเราะห์แก๊สที่อยู่ไกลดวงอาทิตย์มากที่สุด ประกอบไปด้วยแก๊สไฮโดรเจนและแก๊สฮีเลียม มีวงแหวน 4 วง ดวงจันทร์เป็นบริวาล 13 ดวง มี ทายตัน เป็นดวงจันทร์ที่ใหญ่ที่สุด หมุนรอบตัวเองใช้เวลา 16.11 ชั่วโมง ใช้ระยะเวลาในโครจรรอบดวงอาทิตย์ 146.8 ปี

 

ในระบบสริยะ ดาวเคราะห์ทั้ง 8 ดวง สามารถแบ่งออกเป็น ดาวเคราะห์ชั้นในเป็นดาวเคราะห์หิน ได้แก่ ดาวเคราะห์ 4 ดวงแรก ส่วนดาวเคราะห์วงนอก เป็นดาวเคราะห์แก๊ส ได้แก่ ดาวเคราะห์อีก 4 ดวงที่เหลือ

 

ขอขอบคุณ : https://strategicleadershipinstitute.net