ปอด

ปอด มีความสำคัญอย่างไร หน้าที่ของปอดที่ต้องรู้

ปอด ตั้งแต่เราเรียนหนังสือมา เราจะรู้ว่า ปอดของคนเรานั้นมีด้วยกัน 2 ข้าง ได้แก่ ข้างซ้ายและข้างขวา มีลักษณะนิ้มๆ มีรูพรุนคล้ายฟองน้ำ ภายในปอดประกอบไปด้วยหลอดลมฝอย และถุงลมปอดเล็กๆ จำนวนมาก หากคิดภาพไม่ออกให้นึกถึงกะหล่ำดอก ซึ่งปอดของเราเป็นอวัยวะที่อยู่ในระบบหายใจ และยังทำงานร่วมกับระบบไหลเวียนโลหิตอีกด้วย หน้าที่ของปอดนั้น เราสามารถแบ่งหน้าที่ของปอดออกได้ 3 ข้อหลักๆ ด้วยกัน ได้แก่

 

  1. ทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนก๊าซ

เมื่อเราหายใจเข้าปอดขยายใหญ่ขึ้น ซี่โครงจะยกตัวสูงขึ้น กะบังลมลดตัวต่ำลง อากาศที่มีออกซิเจนสูงเข้าไปสู่ปอด ผ่านจมูกหรือปาก ภายในโพรงจมูกจะมีขนเพื่อช่วยในการกรองฝุ่นละออง  เข้าสู่หลอดลม ภายในหลอกลมจะมีขนเล็กๆ มีน้ำเมือกช่วยในการดักฝุ่นละอองขนาดเล็กอีกชั้นหนึ่ง หลังจากนั้นอากาศก็จะเข้าสู่ปอด ไปยังหลอดลมฝอย และถุงลม รอบๆถุงลมก็จะมีหลอดเลือดแดงฝอย และหลอดเลือดดำฝอย บริเวณลุงลมนี้จะเป็นจุดในการแลกเปลี่ยนก๊าส ออกซิเจนจะเข้าสู่กระแสเลือด ในทางกลับกันคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะถูกขับออกจากเลือดโดยลมหายใจออก เมื่อหายใจออก ปอดจะแฟบ ซี่โครงจะลดตัวต่ำลง กะบังลมยกตัวสูงขึ้น

 

  1. ทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนเลือด

อย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้น ปอดของเรานอกจากจะทำหน้าที่ในระบบทางเดินหายใจแล้ว ยังทำหน้าที่ร่วมกับระบบไหลเวียนโลหิต ปอดจะทำหน้าในการแลกเปลี่ยนเปลือด โดยหัวใจห้องบนซ้ายจะรับเลือดที่มีคาร์บอนไดออกไซด์สูงจากร่างกาย จากนั้นส่งให้หัวใจห้องล่างขวา  หัวใจห้องล่างขวาส่งเลือดมายังปอดเพื่อนำมาแลกเปลี่ยนหรือฟอกให้เลือดกลายเป็นที่มีออกซินเจนสูง เมื่อฟอกหรือแลกเปลี่ยนเสร็จแล้ว ก็จะส่งกลับไปที่หัวใจห้องบนซ้าย ห้องบนซ้ายต่อไปยังหัวใจห้องล่างซ้าย แล้วส่งไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย นั้นเอง  ซึ่งการที่จะส่งเลือดเข้า-ออกหัวใจแต่ละห้อง และส่งจากหัวใจมายังปอด ปอดส่งกลับไปหาหัวใจ ต้องอาศัยการบีบคายตัวของหัวใจหรือการเต้นของหัวใจ

 

  1. รักษา ปรับบสมดุลความเป็นกรด-ด่างภายในร่างกาย

ร่างกายของคนปกติ จะมีค่าความเป็นกรดด่าง (ค่า PH) ในเลือดจะอยู่ที่ 7.4 ในการทำงานของปอดในการแลกเปลี่ยนก๊าซ แลกเปลี่ยน ฟอกเลือด จะส่งผลให้ร่างกายของเรานั้นอยู่ในสภาวะสมดุลกัน นอกจากนี้การรักษาความสมดุลนี้ยังต้องทำงานร่วมกับไต อีกด้วย

 

ปอดเป็นอวัยวะที่สำคัญมากๆ ของร่างกาย หากคุณใช้ชีวิตแบบทำลายปอด เช่น สูบบุหรี่ อยู่ในที่ที่มีควันพิษ มีฝุ่นมากๆ อากาศไม่ถ่ายเท ก็จะส่งผลเสียต่อปอดและร่างกายได้ ลุกลามใหญ่โตจนก่อให้เกิดมะเร็งปอด ดังนั้นแล้วควรดูแลตัวเองให้ดี ออกกำลังกาย รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ อยู่ในบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ เพียงเท่านี้คุณก็จะมีสุขภาพปอด และสุขภาพร่างกายที่ดีได้

 

 

ขอขอบคุณ : https://strategicleadershipinstitute.net