อวัยวะในร่างกาย

รู้ไหม! อวัยวะในร่างกายของคนเรา มีอะไรบ้าง

อวัยวะในร่างกาย ร่างกายของเราประกอบไปด้วยอวัยวะต่างๆ มากมายที่ทำงานร่วมกัน เพื่อให้เรานั้นสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ เคยสงสัยกันหรือไม่ว่า อวัยวะในร่างกายของคนเรา มีอะไรบ้าง ซึ่งจริงๆ แล้ว ในร่างกายของคนเราจะมีระบบอวัยวะหลักๆ ทั้งหมด 11 ระบบ แต่ละระบบก็จะประกอบไปด้วยอวัยวะต่างๆ อวัยวะในร่างกาย ดังนี้

 

 1. ระบบไหลเวียนโลหิต ประกอบไปด้วย หัวใจ หลอดเลือดแดง หลอดเลือดดำ หลอดเลือดฝอย และปอด ทำหน้าที่ในการสูบฉีด ลำเลียงเลือดไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย

 

 1. ระบบหายใจ ประกอบไปด้วย จมูก หลอดลม คอหอย กล่องเสียง ปอด กะบังลม และ ซี่โครง ทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนก๊าส ฟอกเลือด รักษาสมดุลของค่า HP ในร่างกาย

 

 1. ระบบทางเดินอาหาร ประกอบไปด้วย ต่อมน้ำลาย หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ ตับ ถุงน้ำดี ตับอ่อน ไส้ตรง และทวารหนัก ทำหน้าที่ในการย่อยอาหาร และขับถ่ายของเสียออกทางทวารหนัก

 

 1. ระบบประสาทและสมอง ประกอบไปด้วย สมอง เยื้อหุ้มสมอง ไขสันหลัง เซลล์ประสาท ทำหน้าที่ในการควบคุมการทำงานของร่างกาย

 

 1. ระบบต่อมไร้ท่อ ประกอบไปด้วยต่อมต่างๆ มากมาย ยกตัวอย่างเช่น ต่อมหมวกไต ต่อมไทรอย ต่อมใต้สมอง เป็นต้น ซึ่งระบบต่อมไร้ท่อนี้ จะอยู่รวมกับทุกๆ ระบบภายในร่างกาย ยกตัวอย่างเช่น ต่อมหมวกไตจะอยู่ในระบบขับถ่ายปัสสาวะ ต่อมใต้สมองจะอยู่สมองส่วนล่าง  เป็นต้น

 

 1. ระบบโครงกระดูก ประกอบไปด้วย กระดูกและข้อต่อชนิดต่างๆ จำนวน 206 ชิ้น ซึ่งระบบกระดูกจะทำงานร่วมกับระบบกล้ามเนื้อ

 

 1. ระบบผิวหนัง ทำหน้าที่ในการห่อหุ้มร่างกาย ควมคุม ปรับอุณหภูมิภายในร่างกาย และขับของเสียในรูปของเหงื่อ ซึ่งประกอบไปด้วย ผิวหนังชั้นต่างๆ ต่อมไขมัน ต่อมเหงื่อ ขน หลอดเลือด เล้นประสาทต่างๆ

 

 1. ระบบน้ำเหลือง ประกอบไปด้วย น้ำเหลือง ต่อมน้ำเหลือง และหลอดน้ำเหลือง โดยระบบน้ำเหลืองถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบไหลเวียนโลหิต ซึ่งช่วยในเรื่องระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย

 

 1. ระบบกล้ามเนื้อ ประกอบไปด้วยกล้ามเนื้อ 3 ชนิด กล้ามเนื้อลาย กล้ามเนื้อเรียบ กล้ามเนื้อหัวใจ ซึ่งกล้ามเนื้อเหล่านี้ก็จะอยู่ตามอวัยวะต่างๆ นอกจากนี้ยังทำงานร่วมกับระบบประสาทอีกด้วย

 

 1. ระบบสืบพันธุ์ สามารถแบ่งออกเป็น เพศชาย และเพศหญิง โดยเพศชายจะ ประกอบไปด้วย องคชาต ถุงอันฑะ ต่อมลูกหมาก ถุงเก็บน้ำอสุจิ และท่อนำอสุจิ และในเพศหญิง ประกอบไปด้วย มดลูก ปากมดลูก ท่อนำไข่ รังไข ช่องคลอด และปากช่องคลอด

 

 1. ระบบขับถ่ายปัสสาวะ อวัยวะในการทำงานประกอบไปด้วย ไต กรวยไต ท่อไต กระเพาะปัสสาวะ ท่อปัสสาวะ ต่อมหมวกไต หลอดเลือดแดง และหลอดเลือดดำ ตับ ลำไส้ใหญ่ กระดูกกเชิงกราน

 

จะเห็นว่าอวัยวะภายในร่างกายบางอวัยวะจะทำงานในหลายๆ ระบบ อวัยวะแม้จะมีหน้าที่เฉพาะ แต่สุดท้ายแล้วก็ทำงานร่วมกันอยู่ดี เพื่อทำให้ร่างกายของคนเรานั้นแข็งแรงสมบูรณ์ ดังนั้นแล้วควรรักษาสุขภาพร่างกายด้วย อวัยวะในร่างกายจะได้แข็งแรง

 

ขอขอบคุณ : https://strategicleadershipinstitute.net