ไมเคิล ฟาราเดย์

ไมเคิล ฟาราเดย์ บิดาแห่งไฟฟ้า เขาคิดค้นไฟฟ้าได้อย่างน่าทึ่ง

ไมเคิล ฟาราเดย์ นักวิทยาศาสตร์ ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งไฟฟ้า สามารถคิดค้นไฟฟ้าได้ ซึ่งกว่าที่เขาจะได้รับการยกย่อง ประสบความสำเร็จ ต่างต้องผ่านอุปสรรคต่างๆ มากมาย จากแด็กส่งหนังสือ สู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์ เป็นสิ่งที่ไม่ได้มากันง่ายๆ

 

ประวัติ

ไมเคิล ฟาราเดย์ เกิดวันที่ 22 กันยายน 1791 ที่ประเทศอังกฤษ ด้วยครอบครัวที่ยากจน ทำให้ได้เรียนถึงแค่ระดับขั้นพื้นฐานเท่านั้น และต้องออกหางานทำ ในวัย 14 ปี เขาทำงานเป็นคนส่งหนังสือ ช่างเย็บปกหนังสือ ซ่อมหนังสือ ที่ร้านหนังสือ การที่ได้ทำงานที่นี้ ทำให้เขาสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้ผ่านหนังสือ โดยเฉพาะวิชาเคมีและไฟฟ้า เขาเริ่มเก็บเงินเพื่อที่จะซื้อสารเคมี อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อทำการทดลอง พิสูจน์สิ่งต่างๆ ที่เขาได้เรียนรู้ผ่านหนังสือ นอกจากนี้เขาเข้าฟังบรรยายทางด้านวิทยศาสตร์ เมื่อเขาอายุ 20 ปี มีลูกค้ามอบตั๋วในการเข้าฟังบรรยายของศาสตราจารย์เคมี Sir Humphry Davy ระหว่างการฟังบรรยายและดูการทดลอง 4 ครั้ง เขาได้จดบันทึกข้อมูลด้วยลายมือ เข้าเล่มส่งกลับไปให้ Davy นั้นถือเป็นจุดเริ่มต้นของการติดต่อกันของทั้ง 2 คน เพราะในปี 1812 Davy ได้ประสบอุบัติเหตุจากการทดลอง จึงได้ติดต่อฟาราเดย์เพื่อให้ไปเป็นผู้ช่วยในการจดบันทึกข้อมูลต่างๆ และฟาราเดย์ก็กลายเป็นผู้ช่วยของ Davy

 

การศึกษาค้นคว้า

ในปี 1813 เขาได้เข้ามาทำงานเป็นผู้ช่วยของ Davy ที่ราชสมาคมแห่งอังกฤษ ทำให้เขาสามารถอ่านหนังสือที่มีอยู่ในห้องสมุดได้ ซึ่งเป็นคลังความรู้ขนาดใหญ่ ช่วงปลายปีมีการเดินทางไปบรรยาย ทดลองวิทยาศาสตร์นาน 18 เดือน ในครั้งนี้เขาได้เดินทางไปกลับ Davy ด้วย สิ่งที่เขาได้รับจากการเดินทางครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการเปิดโลกทัศน์ การได้พบเจอนักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆ ปี 1816 หลังจากกลับมาเขาได้เริ่มทำงานวิจัยของตนเอง เรื่อง สมบัติของสสาร นั้นทำให้เขากลายเป็นที่ยอมรับมากขึ้นและได้รับโอกาสในการขึ้นบรรยายวิชาการประจำปีของสถาบันอีกด้วย เมื่อปี 1820 เรื่องแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นเรื่องที่ทุกคนให้ความสนใจ ฟาราเดย์ได้ประดิษฐ์ Homopolar motor ได้สำเร็จ ทำการเผยแพร่ผลงานแต่ไม่ให้เครดิตกับ Davy และ Wollaston เขาจึงถูกห้ามไม่ให้ทำงานวิจัยเกี่ยวกับแม่เหล็กไฟฟ้าอีก ปี 1842 เขาได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกราชสมาคม และปี 1831 Davy เสียชีวิต ได้ 2 ปี เขาจึงได้กลับมาทดลองเกี่ยวกับแม่เหล็กไฟฟ้าอีกครั้ง ในครั้งนี้เขาสามารถค้นพบการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic induction) รวมไปถึงประดิษฐ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ถือเป็นต้นแบบเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าในปัจจุบัน นอกจากนี้ฟาราเดย์ยังสร้างสรรผลงานในด้านฟิสิกส์และเคมีอยู่ตลอด ไม่ว่าจะเป็น การทำความเย็น ค้นพบนั้นเบนซิน กฏอิเล็กโทรลิซิส เป็นต้น ซึ่งสิ่งที่ฟาราเดย์ประดิษฐ์ คิดค้น ค้นพบ ไว้นั้น เป็นจุดเริ่มต้น เป็นแบบของสิ่งต่างๆ ในปัจจุบัน ในปี 1833 ได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์วิชาเคมี

 

ฟาราเดย์ จากเด็กส่งหนังสือสู่การเป็นศาสตราจารย์วิชาเคมี นักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงที่ทุกๆ คนยอมรับ สามารถสร้างสรรผลงานออกมามากมาย จนเป็นต้นแบบของสิ่งต่างๆ ในปัจจุบัน สุดท้ายความพยายามของเขา ก็ทำให้เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งไฟฟ้า

 

 

ขอขอบคุณ : https://strategicleadershipinstitute.net