5 นักชีววิทยา

5 นักชีววิทยา ที่มีผลงานโดดเด่นและยิ่งใหญ่ระดับโลก

5 นักชีววิทยา เป็นบุคคลที่ศึกษา ค้นคว้า ทำการทดลอง วิจัย เกี่ยวกับคน พืช สัตว์ รวมไปถึงสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกนี้ ใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูล ศึกษาข้อมูลก่อนนำมาสร้างเป็นกฎ ทฤษฎี บทความต่างๆ ที่มีให้เราได้ศึกษากันอยู่ทุกวันนี้ วันนี้จะพาไปทำความรู้จัก 5 นักชีววิทยา ที่มีผลงานโดดเด่นและยิ่งใหญ่ระดับโลก

 

1. อริสโตเติล (Aristotle)

อริสโตเติล นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ เป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ และ บิดาแห่งชีววิทยา ผลงานที่โดดเด่น ได้แก่ ทฤษฏีการจำแนกสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ จะสามารถแยกสัตว์ออกเป็น 2 พวก คือ สัตว์มีกระดูกสันหลัง และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง นอกจากนี้เขายังเขียนหนังาสือมากกว่า 1,000 เล่มอีกด้วย

 

2. ชาลส์ ดาร์วิน (Charles Darwin)

ชาลส์  ดาร์วิน มีผลงานที่โดดเด่น และได้รับการยกย่อง เกี่ยวกับวิวัฒนาการของมนุษญ์ เป็นผู้คิดค้นทฤษฎีการคัดเลือกโดยธรรมชาติ (Theory of natural selection) นอกจากนี้ยังตีพิมพ์หนังสือมากมาย เช่น The Origin of Species (กำเนิดของสรรพชีวิต) The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex (การสืบเชื้อสายของมนุษย์และการคัดเลือกโดยสัมพันธ์กับเพศ)

 

3. เกรเกอร์ เมลเดล (Gregor Mendel)

เกรเกอร์ เมลเดล นักพฤกษศาสตร์ชาวออสเตรเลีย ได้ทำการศึกษาการถ่ายทอดลักษณะต่างๆ จากรุ่นสู่รุ่น โดยการศึกษาต้นถั่ว และจนสามารถตั้งกฎการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม หรือกฎของเมลเดล (Mendelian inheritance)  นั้นเอง และเกรเกอร์ เมลเดล ได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งพันธุศาสตร์

 

4. โรเบิร์ต ฮุค (Robert Hooke)

โรเบิร์ต ฮุค เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ทำการศึกษาและเป็นผู้ค้นพบ cell เป็นคนแรก โดยใช้กล้องโทรทัศน์ในการส่องเยื้อไม้คอร์ก แล้วพบว่าภายมีห้องเล็กๆ คล้ายกับรังผึ้ง เขาจึงตั้งชื่อว่า cell นั้นเอง และทำการรวบรวมข้อมูลเพื่อเขียนและตีพิมพ์หนังสือ Micrographia และยังค้นพบซากฟอสซิลที่พงบอกถึงสิ่งมีชีวิตในอดีต นอกจากนี้ตังค้นพบและตั้งกฏ ทฤษฎีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การหักเหของแสง (Refraction) กฎของความยืดหยุ่น (Hooke’s Law) เป็นต้น

 

5. อี. โอ. วิลสัน

อี. โอ. วิลสัน นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกัน ผู้ที่หลงไหล ชื่นชอบ มด ทำการศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการและพฤติกรรมของมด จนได้รับฉายา Dr. Ant  ผลงานที่โดดเด่น และได้รับการยกย่องคือ หนังสือ The Theory of Island Biogeography ซึ่งปัจจุบันถือเป็นตำราแม่บทของวิชานิเวศวิทยา และยังมีหนังสือที่หน้านจอีกมากมาย เช่น หนังสือ The Insect Societies  หนังสือ Sociobiology: The New Synthesis ได้รับรางวัลพูลิตเชอร์ถึง 2 ครั้งเลยทีเดียว

 

นักชีววิทยาทั้ง 5 ท่านข้างต้น เชื่อว่าทุกคนคงจะรู้จักและผ่านหนูผ่านตามาแล้วบ้าง เพราะ กฏ ทฤษฎี ต่างๆ ล้วนแล้วอยู่ในบทเรียน หนังสือเรียนของเรา ตั้งแต่ชั้นประถม ไปจนถึงมหาลัย ทั้งนี้ทุกๆ คนสามารถนำข้อมูลข้างต้นไปให้ปรกอบการเรียนหนังสือได้เลยนะคะ หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อน้องๆ ทุกๆคน

 

ขอขอบคุณ : https://strategicleadershipinstitute.net